Η ημερίδα για το έργο Entrepreneurial education for youth ολοκληρώθηκε με επιτυχία στις 31/03

Την 31η Μαρτίου διοργανώθηκε ημερίδα σχετικά με το έργο “Entrepreneurial education for youth”.

Η εταιρεία CRYSTALCLEARSOFT θα επιλέξει 20 νέους για να συμμετάσχουν στο έργο, το οποίο χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση μέσα από το πρόγραμμα Erasmus +.

Ο σκοπός του έργου είναι η ανάπτυξη ενός εκπαιδευτικού προγράμματος επιχειρηματικότητας σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης, το οποίο θα αναπτύξει σε προσωπικό και επαγγελματικό επίπεδο τις δεξιότητες συνολικά 60 νέων από τη Ρουμανία και τα Σκόπια.

Μέσα από το έργο, οι νέοι θα αναπτύξουν τις επιχειρηματικές τους δεξιότητες. Το έργο θα δημιουργήσει μια υποδομή για τους νέους να συναναστραφούν με ειδικούς από τους τομείς της επιχειρηματικότητας, εκπαίδευσης και της πολιτείας και να αναπτύξουν επιχειρηματικά πλάνα και ιδέες. Το υλικό του έργου περιλαμβάνει εκπαιδευτικό υλικό από το Διαδίκτυο, επιχειρηματικά πλάνα και εκδώσεις για να βοηθήσει τους νέους να αναπτύξουν τις ιδέες τους.

Οι νέοι θα έχουν την ευκαιρία να ταξιδέψουν στην Ρουμανία για 7 ημέρες, με σκοπό να μάθουν πως λειτουργεί μια επιχείρηση κοινωνικού χαρακτήρα σε ενα πολυπολιτισμικό περιβάλλον.

Την ημερίδα παρακολούθησαν αρκετή νέοι (συνολικά 22 άτομα), όχι μόνο από την ευρύτερη περιοχή των Αθηνών αλλά και από την επαρχία επιδεικνύοντας μεγάλο ενδιαφέρον για τις δραστηριότητες του έργου και για το εκπαιδευτικό ταξίδι στην Ρουμανία το Δεκέμβριο.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *