ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ

Τα 6 πρώτα εργαστήρια θα γίνουν σε αίθουσα του ΚΕΚ Κέντρο Εκπαίδευσης Μακεδονίας ( www.kem.edu.gr ) που βρίσκεται στο κέντρο της Αθήνας, Αβέρωφ 29 & Καπνοκοπτηρίου 15 στην Πλατεία Βάθης (προβολή στο Google maps).

Το πρόγραμμα για τα 6 πρώτα εργαστήρια είναι το ακόλουθο:

  • 1ο εργαστήριο – Σάββατο 9 Σεπτεμβρίου: Getting to know each other
  • 2ο εργαστήριο – Κυριακή 10 Σεπτεμβρίου: Team building
  • 3ο εργαστήριο – Σάββατο 23 Σεπτεμβρίου: Who am I?
  • 4ο εργαστήριο – Κυριακή 24 Σεπτεμβρίου: What are my Opportunities?
  • 5ο εργαστήριο – Σάββατο 30 Σεπτεμβρίου: What will I do next?
  • 6ο εργαστήριο – Κυριακή 1 Οκτωβρίου: <Θα αναρτηθεί σύντομα>

 

ΣΑΒΒΑΤΟ 9/9/17

ΚΥΡΙΑΚΗ 10/9/17

ΣΑΒΒΑΤΟ 23/9/17

ΚΥΡΙΑΚΗ 24/9/17

ΣΑΒΒΑΤΟ 30/9/17

ΚΥΡΙΑΚΗ 1/10/17

Getting to know Each Other Team Building Who am I? What are my Opportunities? What will I do next?
10.00 – 11.30 Getting to know each other Getting to know each other better Identifying Competences Entrepre/ship at National level Introduction to Entrepre/ship
11.30 – 12.00 COFFEE BREAK COFFEE BREAK COFFEE BREAK COFFEE BREAK COFFEE BREAK COFFEE BREAK
12.00 – 13.30 Project Presentation Working with Conflict Me and the Other – a journey of Life Entrepre/ship at EU Level Me and Entrepre/ship
13.30 – 14.30 LUNCH BREAK LUNCH BREAK LUNCH BREAK LUNCH BREAK LUNCH BREAK LUNCH BREAK
14.30 – 16.00 Team Building I Working in a Team I Reflection / Evaluation Small and Medium-sized Enterprises Individual Career Plan and Strategy
16.00 – 16.30 COFFEE BREAK COFFEE BREAK COFFEE BREAK COFFEE BREAK COFFEE BREAK COFFEE BREAK
16.30 – 18.00 Team Building II Working in a Team II Exploring Motivation and Barriers Reflection / Evaluation Working Groups

Οι συμμετέχοντες παρακαλούνται να επιβεβαιώσουν την παρουσία τους για τα πρώτα 2 εργαστήρια μέχρι Πέμπτη 31 Αυγούστου.

Επιβεβαιώστε εδώ.