ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ

Είμαστε στην δυσάρεστη θέση να σας ανακοινώσουμε ότι το πρόγραμμα δεν θα τρέξει.

Όσοι είχατε ενημερωθεί να επιβεβαιώσετε τη συμμετοχή σας στα εργαστήρια θα λάβετε προσωπική ενημέρωση σχετικά με την ακύρωση του προγράμματος.

Ζητάμε συγνώμη για το χρόνο που δαπανήσατε και την αναστάτωση.